'Тясно сътрудничество между Leuze electronic и Microsoft за внедряване на Индустрия 4.0'

01.11.2016

Kато водещ иноватор в областта на оптичните сензори Leuze electronic се позиционира като движеща сила за внедряването на Индустрия 4.0.

Заедно с  Microsoft немският производител на сензори  разработва сензорно решение с възможност за I4.0.                                                  

To e базирано на баркод четеца  BCL 300i и прехвърля данните директно в Azure Cloud и обратно до сензора. Данните от процеса и мета данните, получени от този сензор - например за типа код или броя четения , могат  да се прехвърлят директно към Microsoft Azure Cloud чрез Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) на OPC-UA интерфейса, без междинен гейтуей. Данните се записват от  IOT хъб и се предоставят в Azure Cloud Services за анализ и визуализация. Данните в облака могат да бъдат визуализирани с помощта на външно устройство. От друга страна е възможно директно управление на баркод четеца BCL 300i чрез Azure Cloud Services, което съществува като специална функция.