'Нов тензометричен модул към периферията VIPA SLIO'

25.05.2015

От милиграмове до тонове

Семейството SLIO продължава да расте. С тензометричния модул SLIO-DMS VIPA въвежда нов аналогов входен модул, с които измерените стойности могат да се получат точно и компактно от сензорите. Този модул е идеален за всички приложения, при които се правят измервания с товарни клетки, силовите датчици, или се измерва ускорение. Диапазонът на измерване се простира от милиграмове до тонове. Абсолютната точност от ± 0,1% позволява изключително точни измервания.
Едноканалният модул има входен филтър (ADC филтър) с прекъсваща честота 4.5 kHz
Възможно е автоматичното калибриране на нулева точка и ръчно калибриране на нулевата точка и баланс на натоварването. Разбира се, паралелната работа на товарни клетки също е възможно.
Типични приложения са мониторинг на ниво на силозни танкове и бункери, измервания на въже и кранови натоварвания, измервания на натоварване за индустриални асансьори, измервания на силата, дозиране, платформени везни или кранови везни.