'Iconics проведе семинар на тема „Connected Intelligent for Smart Operations“ в София'

13.03.2019

Тенденциите в модерната автоматизация, изкуственият интелект, интернет на нещата променят традиционния вид на промишлеността. Компаниите са  изложени на новите предизвикателства и само трансформиращите се организации могат да  получат конкурентно предимство на пазара. Специалният гост на семинара г-н Зденек Задак, директор продажби за Европа на ICONICS, показа нагледно  как софтуерът на Iconics за индустриален интернет на нещата (IIoT), разширена реалност и енергийни интелигентни сгради може да помогне на организациите „ да направят невидимите неща видими™". Участниците се запознаха с технологиите за анализ на големи масиви от данни в предприятията и възможностите за анализ и контрол на производствените процеси в реално време чрез инструментите Energy AnalytiX, както и с приложението MobileHMI, което предоставя достъп от мобилния телефон до данни и отчети за HMI/SCADA или BI системата.

Индустрии като автомобилостроене, сградна автоматизация, хранително-вкусовата промишленост, производството, минното дело, нефтена и газова промишленост , фармацевтичната промишленост, транспорт, комунални услуги и добив на енергия, вода и отпадъчни води имат възможност да се възползват от нововъведенията.

 IoT