'Нови серии WiFi трансмитери на Laumas elettronica'

08.09.2016
  • Новият тегловен WiFi трансмитер от серията TKLWF е оборудван с интегриран Wi-Fi модул, който позволява безжична връзка във всички приложения. Комуникацията се осъществява чрез ModBus RTU, ASCII Laumas или чрез интегриран уеб сървър, като позволява дистанционна визуализация на статуса на устройството и управлението на параметрите на приемните устройства. В приложения, където устройството е далеч от източника на захранване, TKLWF трансмитерите могат да се  използват с опционална презареждаща се външна батерия.                                            
     
 
Видове връзки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Wi-Fi връзка към други TLKWF трансмитери
- Комуникация с налични Wi-Fi мрежи
- Директна връзка (от точка до точка)  към компютър/смартфон/таблет чрез уеб браузър
- Връзка към устройства от сериите WDESK, WINOX, WTAB, които са снабдени с опционален Wi-Fi модул (opzw1radio)
Интегрираният уебсайт е  комбиниран с Wi-Fi връзка за контрол, управление и дистанционен мониторинг на TLKWF трансмитера;
възможност за визуализация на персонални компютри, смартфони и таблети, използващи стандартни браузъри   (Explorer, Safari, Chrome и т.н.
  • Новото серийно WiFi приемо-предавателно устройство MODWF се отличава със:                                             
  - WiFi комуникационен интерфейс между двете серийни устройства                                                           
  - IP65 корпус (опционално IP67)
  - LCD display
  - RS232 и RS485 портове (Modbus RTU/Laumas ASCII protocol) 
          - Eнергоспестяващ режим
         
         Връзки към:
              - PC чрез WiFi/ виртуален Ethernet порт
              - PC/PLC чрез RS485/RS232 (до 99 инструмента с  линейни повторители, до 32 без линейни повторители )
              - Други MODWF устройства и инструменти от W-­ сериите на Laumas с опционален модул OPZW1RADIO посредством WiFi.
              - WiFi / Serial tunnel функция.
              - Комуникация посредством налични Wi-Fi мрежи