Модули за отдалечен сервиз

Модулите за отдалечен сервиз, направени от VIPA, са напълно конфигурируеми чрез уеб браузър (например Internet Explorer) и не се нуждаят от допълнителен софтуер. Модулите позволяват събирането на данни от вашите машини и оборудване и ги изпращат автоматично по електронна поща до определените получатели. 


Със и без VPN 


Технологията VPN позволява осъществяването на защитена и криптирана връзка между компютър и устройства, свързани към модулите за отдалечен сервиз.

« Назад към Аксесоари