Ултразвукови сензори

Ултразвукови сензори за почти всички приложения

Ултразвуковите сензори влизат в употреба тогава когато задачата не може да се реализира със светлинни сензори. Следователно може да се извърши детекция на прозрачни или напълно тъмни предмети, обекти с отражателни повърхности или обекти в прашни и замърсени области също толкова лесно колкото и със светлинните сензори.

Предимства:

 • Детекция на обекти с различна повърхност, чрез отразяване на звука;
 • Отлично потискане на фона по време на измерването;
 • Различни принципи на работа;
 • Системи с тесен звуков конус за детекция на малки обекти или обекти с отвори, пукнатини и разрези;
 • Сензори с настройка на честотата на превключване или настройка на формата на звуковия конус.

Кубични ултразвукови сензори - LSU18

 • Високо звуково налягане, подходящи за въздушнотранспортни системи;
 • Детекция на тесни отвори;
 • Честота на превключване – 100Hz;
 • Време на реакция  - 5ms;
 • Работен обхват – 0 – 650мм;
 • Малки размери – 15x50x33мм;
 • Подходящи за употреба в прашни среди.

Кубични ултразвукови сензори - HRTU420

 • 3 различни звукови конуса – тесни, стандартни, широки – подходящи за различни задачи;
 • Лесна настройка чрез teach-бутон;
 • Защита против нежелана или случайна настройка чрез заключващ механизъм на бутона за настройка;
 • Време на реакция  - 10ms, 25ms, 50ms;
 • Работен обхват -10-200, 40-400, 100-1000 мм;
 • Размери – 20x42x15мм.

Цилиндрични ултразвукови сензори - HRTU412

 • 2 различни звукови конуса – тесни и стандартни;
 • Лесна настройка по кабел;
 • Време на реакция  - 10ms, 25ms;
 • Работен обхват -10-200, 40-400мм.

Цилиндрични ултразвукови сензори - HRTU418

 • Два независими изходни сигнала;
 • Лесна настройка по кабел;
 • Изключително къси-подходящи за монтаж в ограничени пространства;
 • Наличен модел с 90 градусов отвор на звуковия лоб;
 • Работен обхват -50-300, 150-1000,25-400, 50-700мм;
 • Време на реакция  - 100ms, 120ms, 50, 100ms.

Цилиндрични ултразвукови сензори - VRTU430

 • 2 изхода с различна настройка чрез потенциометър или софтуер;
 • За избягване на смущения се препоръчва синхронизирането на най-много 10 сензора по един кабел;
 • Време на реакция  - 80ms, 110ms, 200, 400ms;
 • Работен обхват -60-300, 200-1300, 400-3000, 600-6000мм.

 

 

« Назад към Детекция