TrendWorX64

 

Събира и обработва данни, настройка и преглед на трендове

TrendWorX ™ 64 представлява набор инструменти за събиране на  данни, архивиране, създаване на диаграми, отчети и анализи. TrendWorX64 предлага инструменти, които да извършват тези функции за данни както в реално време, така  и данни от историята, набавени от всяка база данни.

TrendWorX64 Configurator

Въз основа на следващото поколение за инструментариум и част от новият GENESIS64 Unified Workbench TrendWorX64 конфигураторът поддържа групиране чрез бази данни и групово архивиране на данни. Лесно и бързо импортиране на  тагове чрез Tag Import Wizard.

TrendWorX64 Viewer

TrendWorX64 Viewer предоставя възможност за наблюдение на трендове и диаграми във всяка точка от GraohWorx64 или Workbench Layout. Трендовете и диаграмите могат да се изградят както от данни в реално време, така и от данни, взети от историята на системата. Потребителят може да избере най-различни видове, които да му предоставят най-пълна информация по възможно най-нагледния начин. Конфигурацията и изграждането стават по лесен и удобен за потребителя начин.

 

« Назад към GENESIS64