Товарови клетки

Най-широко използваната измервателна технология, намираща приложение в над 90% от статичните измервания, се базира на използването на тензометрични сензори. Те работят на принципа на преобразуване на сила или натиск в електрически сигнал. Laumas elettronica предлага различни видове тензометрични датчици, както и монтажните компененти за тях.

 

 

« Назад към Laumas elettronica