Светлинни завеси

VARIO – Светлинни завеси за надеждна детекция и мониторинг

Икономични, гъвкави, компактни

Тази система се състои от предавател и приемник създавайки мониторинг на дадена зона, чрез множество светлинни лъчи, и изпраща сигнали, ако обект или човек навлязат в оградената зоната. Ниската цена, компактната конструкция, лесния монтаж правят тези завеси гъвкаво и изгодно решение за разнообразните задачи на клиентите.

Непобедими предимства с VARIO

 • Гъвкавост чрез широк обхват – разстояние между лъчите от 5мм до 100мм; височина от 35мм до 3100мм, брой на лъчите от 8 до 64 броя;
 • Разстояние на измерването от 700мм до 5000мм;
 • Паралелно и диагонално разположение на лъчите за увеличаване на надеждността при измерване;
 • PNP и NPN изходи с отделна конфигурация;
 • Лесно параметриране;
 • Електронна калибровка на светлинната мрежа и оптимизиране на системата за различни приложения;
 • Компактни размери – 10x27 мм или 12x85 мм;
 • Ниска цена;
 • Адаптиране към различни приложения чрез конфигурационен софтуер – VARIOsoft;
 • Бързо и лесно инсталиране на системата;
 • Време за реакция  - <60ms.

Области на приложение

 • Надвесен мониторинг за конвеерни системи – в големи складове и системи за боядисване;
 • Koнтрол на достъпа и броене на обекти;
 • Наблюдение на зони – в публични транспорт, асансьори, достъп на обекти;
 • Контрол на процеси в пакетиращи системи.
« Назад към Детекция