Светлинни бариери CML 700i

Измерваща светлинна бариера CML 700  с вграден процесор и интерфейс, дори и за най-прости операции

Гъвкавост отвътре

В CML 700i и двете – и control unit-а  и интерфейса са вградени само в приемника – това прави допълнителните устройства напълно излишни. Параметризирането е представено директно чрез control unit , който пази параметрите и това позволява на units да бъдат разменяни  без нужда от повторно параметриране. Голям брой интерфейси, а сега също и Profibus и RS485- са вече достъпни. Режим „Подравняване“ и екран с  графична са вградени, за да позволят бързо и надеждно подравняване. Много кратко време за реакция между 10 и 30 ms на лъч означава, че изключително  бързи процеси могат да бъдат засечени и измерени надеждно. Благодарение на допълнителния изход  CML 700i може да бъде инсталиран много лесно и гъвкаво. Изключително малката сляпа зона от 23мм позволява допълнителни CML 700i да бъдат каскадно разположени за измерване на дължини от от повече от 3м.

Най-важните предимства от пръв поглед !

 

 

Вашият успех е вече гарантиран посредством тези функции

Поток лъчи

Сериен изход за всеки отеделен  лъч. Информацията е достъпна чрез CANopen или IO-Link сериен интерфейс.

Нулиране

Поттискане на лъчи, които не се включват в изчисленията.

Функция - мрежа

Контрол на мрежа чрез превключване на изходите. Възможно е генериране не съобщение, ако границите на номиналната стойност са превишени.


Групиране

Възможно е да групирате сигналите от лъчите, за да можете да прочетете всички сигнали на един път Възможност за създаване до 32 групи. Всяка група е представена като 1 бит.


Задържаща функция

Тази функция може да се използва за задържане на измерена стойност за определено време докато не бъде получена от главния процесор.


Каскадиране

Възможно е каскадното свързване на завеси с различен брой лъчи без да се получава зашумяване или объркване на сигнала. Светлинната завеса може да се конфигурира като master/slave.


Разпознаване на отвори

Вградена логика следи за отвори, празни пространства или дупки. При наличие на отвор се създава сигнал чрез превключващ изход.


Изглаждане

Чрез тази функция е възможно да се настрои минимален размер на обект и по нататъшна обработка на информацията да се извършва само, ако е достигнат този размер.


Лъчеви функции

При паралелна работа на завесите всеки лъч се открива директно от отсрещния приемник. При диагонална работа – всеки лъч се открива последователно независимо в кой приемник е попаднал.

 

 

 

« Назад към Светлинни бариери