ReportWorX

Софтуер за създаване на отчети, диаграми и анализи

ReportWorX ™ е мощен инструмент за отчетност, която превръща обеми от данни в производствена интелигентност. Той се свързва към различни източници на данни, включително данни в реално време от OPC сървър. ReportWorX обработва и корпоративни бази данни.

Въз основа на Microsoft .NET ReportWorX може да получава данни от таблици, направени на Microsoft Excel. В сърцето на ReportWorX е неговият мощен графичен двигател, който дава възможност за Orchestrated изпълнение на доклади. Тези доклади могат да се задействат за изпълнение от интернет, от екрана на HMI, или въз основа на критерии, определени от потребителя.

« Назад към BizViz