Productivity Analytics

Анализ решение за увеличаване на производителността на производството

Productivity Analytics предлага в реално време на вземащите решения, на всички нива на предприятието, производствена интелигентност, за да им помогне да управляват глобалната оперативна ефективност и укрепвятна конкурентно си предимство на пазара. Вникването в операциите чрез агрегация, в реално време, на данни и свързаност към различни източници на данни, представени в един интуитивен и интелигентен начин. Productivity Analytics помага да се установи производствен контекст с KPIs като OEE., Cycle Time и Throughput, и достави производствено разузнаване на цялата организация.

« Назад към Анализ Решения