PortalWorX

Съвместна работа и визуализация на табла в реално време

PortalWorX ™ позволява на потребителите лесно да създават и управляват потребителски производствени портали, бизнес портали и табла, които осигуряват единен знак-на сътрудничество за оптимизиране на ключови показатели за изпълнение (KPI). Microsoft’s SharePoint  гарантира, че имате всичко необходимо, за да се създаде портал в реално време. PortalWorX практически не изисква никаква администрация, лесно се конфигурира и осигурява данни по всяко време и навсякъде, чрез стандартна интернет връзка.

« Назад към Мобилни & WEB Решения