Периферия

Разпределителни модули

Разпределянето на потенциалите е лесно осъществимо чрез тези модули. Това прави възможна връзката на активни сензори.

Клемните модули са пасивни модули, чиито контакти са вътрешно електрически свързани. Те служат за разпределяне на потенциалите. Модулите нямат модулна идентификация, но са отчетени максималния брой от модули.
Чрез прилагането на тези модули разделянето на потенциалите може да се реализира лесно и дава възможност да се захранят активни сензори, като сензорите за близост. Окабеляването се извършва чрез иновативна технология, която спестява време и повишава сигурността на системата.

Характеристики:

 • Техника, която не се нуждае от поддръжка;
 • Захранване по дънната магистрала;
 • Максимален ток 10А;
 • Разделяне на потенциалите 500 Veff (field voltage to bus);
 • Монтаж на 35мм DIN шина.


Захранващи модули

Захранващите модули се използват за захранване на товара с напрежение. Модулната структура позволява лесна поддръжка. При повреда се заменя или само електронния модул, или само самия терминал.

В системата SLIO захранването се осигурява чрез електрически модули. Интерфейсната шина и електрониката на свързаните периферни модули са снабдени с мощност чрез захранващия модул (PM), интегрирани в интерфейсен модул (IM). Захранващото напрежение (DC 24 V) за периферните модули се осигурява чрез захранващите модули (PM). Благодарение на различния си цвят захранващият модул може лесно да се отличи сред останалите в рака. По този начин при евентуална повреда потребителите бързо ще локализират модула и ще го заменят. Двукомпонентната структура позволява лесно разделяне на електрониката от терминала. Вече не е нужно да се заменя целия модул, просто се отделя електронната част и се заменя. Това спестява време за поддръжка и пари.

Характеристики:

 • Подходящ за захранване на сензор / изпълнителен механизъм;
 • Номинално входно напрежение DC 24 V;
 • Изходен ток макс. 10 А;
 • Изолация от потенциални групи;
 • Предни интегрирани светодиоди за бърз статус на модула;
 • Монтажна сигурността чрез обратна полярност и защита от пренапрежение.


Цифрови входно-изходни модули

I/O модулите са предназначени за осъществяване на връзка между полевата апаратура и системата.


Входно-изходните модули са връзката между полевата апаратура и централния процесор. Цифровите модули работят с двоични сигнали. Разнообразието от различни модули прави серията SlIO подходяща за всяка задача. Цифровите модулите се различават по броя на каналите, напрежение или ток , изолация, възможности за диагностика и аларма, времева щампа, активен нисък вход, филтър за забавяне на сигнала, модули за машинна безопасност, ШИМ и други. Всеки модул сигнал се състои от терминал и електронен модул. Терминалният модул (TM) съдържа държача за електронния модул (EM), конекторите и контактите за разпространението на захранващото напрежение, модулна връзка с DC 24 V захранване и клемореда за окабеляването. Функционалността на модула се определя чрез електронен модул, който е свързан с плъзгащ защитен механизъм към терминал модул. По време на работа при дефектирал електронен модул може да се замени, без откачане на кабелите.

Характеристики:

 • Електрически изолирани цифрови входове и изходи;
 • 2-, 4- или 8-канални;
 • Предни интегрирани светодиоди за бърз статус на модула.

 

Аналогови входно-изходни модули 

I/O модулите са предназначени за осъществяване на връзка между полевата апаратура и системата.

Входно-изходните модули са връзката между полевата апаратура и централния процесор. Аналоговите модули преобразуват величини като температура, ниво, положение в четими за процесора сигнали и обратно. Разнообразието от различни модули прави серията SlIO подходяща за всяка задача. Аналоговите модулите се различават по броя на каналите, напрежение или ток , изолация, възможности за диагностика и аларма, модули за термодвойки, за измерване на съпротивление, бързи или бавни други. Всеки модул сигнал се състои от терминал и електронен модул. Терминалният модул (TM) съдържа държача за електронния модул (EM), конекторите и контактите за разпространението на захранващото напрежение, модулна връзка с DC 24 V захранване и клемореда за окабеляването. Функционалността на модула се определя чрез електронен модул, който е свързан с плъзгащи защитен механизъм към терминал модул. По време на работа при дефектирал електронен модул той може да се замени, без откачане на кабелите.

Характеристики:

 • 2-или 4-канални;
 • 12-битова или 16-битова резолюция;
 • Функции на програмируеми входове / изходи;
 • Предни интегрирани светодиоди за бърз статус на модула.


Функционални модули

Функционални модули (FM) са интелигентни модули, които изпълняват технически задачи, като например определяне на местоположение, броене и позициониране, както и други сложни функции в автоматизацията. Те се използват, когато има високи изисквания за точност и динамика в стартиране на задачи за автоматизация. Различните функционални модули, например броячни модули, модули за измерване на честота, SSI модули, осигуряват точно функциите, които се изискват за съответните задачи. Всеки функционален модул се състои от терминал и електронен модул. Терминалният модул (TM) съдържа държача за електронния модул (EM), конекторите и контактите за разпространението на захранващото напрежение, модулна връзка с DC 24 V захранване и клемореда за окабеляването.
Терминален модул се монтира за профилната шина. Системата SLIO може също да бъде изградена "блок по блок" извън контролното таблото или по-късно завършена като цялостна система в него. Функционалността на модула се определя чрез електронен модул, който е свързан с плъзгащ защитен механизъм към терминален модул. По време на работа при дефектирал електронен модул той може да се замени, без откачане на кабелите.

Характеристики:

 • Поддържа бързи броячни системи до 1 MHz;
 • Посоката на броене е обратима;
 • Интегрирани цифрови изходи;
 • За директно свързване на инкрементални енкодери;
 • Електрически изолирана от дънната магистрала;
 • Предни интегрирани светодиоди за бърз статус на модула.


Комуникационни модули

Тези модули са предназначени за свързване на различни устройства чрез Ethernet към Вашата система – скенери, принтери и други периферни устройства.

Комуникационните модули CP 040 позволяват свързването на различни устройства към системата. В зависимост от модула устройствата могат да се свързват чрез RS232 или RS422/485 интерфейс.

Характеристики:

 • Поддръжка на всички стандартни протоколи, ASCII, STX / ETX, 3964 (R) и Modbus;
 • Вътрешна комуникация чрез VIPA FBs;
 • Компактен дизайн;
 • LED индикатор за състоянието на модула;
 • Електрически изолирана от дънната магистрала;
 • Монтаж на 35mm профилна шина.


Интерфейсни модули

Спестяващите място интерфейсни модули осъществяват връзката между системи или устройства с различна комуникация.

Интерфейсните модули са предназначени за разширяване на досегашната система или изграждане на децентрализирана система за автоматизация. Те осъществяват връзката между главната система и децентрализираната периферия. Чрез тези модули може да се направи нов рак с до 64 входно-изходни модула

Характеристики:

 • Поддържа различни комуникационни мрежи- PROFINET, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP;
 • Електрическа изолация между полевата апаратура и системата;
 • Интегриран захранващ модул.

 

« Назад към Защитни корпуси