MobileHMI

Незабавни Ключови показатели за ефективност и аларми за мобилни устройства

Новият MobileHMI е технология, с която всеки смартфон, таблет, Web браузър или уеб-поддържащо устройството се превръща в система за визуализация. Новаторските технологии като Smart Tile, AppHub ™  спомaгaт за внедряването на софтуера във всяко Windows, IOS или Android устройство чрез иновативнi WinRT и HTML5 технологии за предоставяне на HMI / SCADA решения. Създаване на богата, универсална визуализация в реално време за мобилни устройства за енергетика, качество или производствени показатели.

С MobileHMI, мениджъри, оператори и техници имат възможността да наблюдават своите данни и оборудване от всяка точка, както и да намалят на времето, необходимо за откриване и разрешаване на проблеми. Проектиран да е прост и ефективен, MobileHMI е мобилно софтуерно решение за всяка сграда, производство или промишлено приложение.

« Назад към Мобилни & WEB Решения