Лазерен скенер RS4

ROTOSCAN RS4 
Сейфти лазерен скенер за машинна безопаснот
Гъвкавият мултиталант за защита на персонала и разнообразни задачи за измерване

Гъвкаво приложение. Индивидуална конфигурация. Лесно внедряване

Сейфти лазерният скенер ROTOSCAN RS4 може лесно да бъде внедрен във вашите процеси. Всякакъв тип защитни контури, разнообразни резолюции и индивидуална конфигурация на всички работни параметри превръщат ROTOSCAN RS4 в гъвкаво устройство, перфектно хармонизиращо с вашето приложение.

 • 3 работни обхвата- 2,15m, 4m, 6,25m;
 • 3 функционални типа - Базов, Разширен, Контрол на движението;
 • 2 вида сейфти интерфейс -  AS-i Safety  at Work и PROFIBUS DP PROFIsafе.

ROTOSCAN RS4- устройства, които не можете да пропуснете

Базов модел за ограждане на опасни зони

 • Сертифициран според най-новите международни стандарти за безопасност:
  Тип 3 в съответствие с EN IEC 61496-1/3, SIL 2 в съотв. с EC 61508, PL d в съотв с EN ISO 13849;
 • Ограждане на всички опасни зони:
  70 mm и 150 mm резолюция;
 • 4 двойки предпазни и предупредителни полета -превключване по време на работа :
  2.15 m, 4 m и 6.25 m работен обхват със 70 mm резолюция; област на мониторинг/ъгъл на сканиране: 190°;
 • Всякакъв вид защитни/предупредителни конфигурации;
 • Свободно програмиране на разнообразни форми или структури иразстояния;
 • Лесна инсталация;
 • Малки разходи за инсталация, идеален за употреба в мобилни и стационарни приложения;
 • Компактен дизайн и икономична работа;
 • Компактни размери и нисък разход на ток;
 • Интерфейс за данни: RS232 и RS422.

Функционален пакет мониторинг на движението

 • За ограждане на  трасето на транпортиране при мобилни системи;
 • Контрол на скоростта за съответното избрано защитено поле;
 • Автоматични корекции, предупреждение и контрол на максималната скорост;
 • Удобен и ефективен дизайн;
 • Автоматично изчисляване на правоъгълни защитни полета за трансфер на колички и проверка на изчислените защитни полета от лазерния скенер за безопасност.

С лесния за използване RS4soft софтуер за конфигурация и диагностика можете графично да настроите всички параметри на устройството и защитните контури, както спрямо местните условия, така и към необходимите разстояния за безопасност. Следователно можете да настроите различни защитни полета за производствения процес, който след това се активират във връака с процеса - лесно като премигване!

Конфигурация с няколко клика, лесна диагностика

Гъвкавите опции за използването на ROTOSCAN RS4 сейфти лазерни скенери са налице благодарение на интелигентният софтуер, който предоставя на потребителя оптимален работен комфорт. Всички данни и характеристики на лазерите могат да бъдат специфицирани и ясно визуализирани чрез софтуера за  конфигуриране и диагностика RS4soft.

Можете много удобно да определите  конфигурацията на вашия ROTOSCAN RS4 според вашите специални изисквания и тези  на условията на машината или системата с помощта на обяснителни диалогови прозорци.

 • Ръководство на потребителя чрез помощник;
 • Ясна структура на менюто за индивидуална конфиграция;
 • Модифициране на съществуващите полета с няколко клика;
 • Лесно дефиниране на последователността на превключване на  полевите двойки чрез матрица;
 • Лесно дефиниране на старта и поведението на скенера;
 • Автоматично оптимизиране на показването на измерените контури;
 • Работи с Microsoft Windows® NT, 2000 и XP.

Мулти-талантът, който се приспособява към вашите приложения и изисквания

ROTOSCAN RS4 се характеризира с надеждна детекция на тяло, ръка, крак. Само с един скенер вие можете да контролирате комплексни и променливи защитни зони- гъвкаво и напълно. На практика тук няма ограничения за пространство, захранване или гъвкавост. Също така имате избор как да инсталирате скенера.Той притежава способността да защитава вашите системи и машини в широка област. Дали стационарен или мобилен, това леко и ниско разходно устройство е перфектният избор за различни области:

 • Ограничаване на опaсни зони на конвейерни ленти с индивидуални и променливи защитни полета.;
 • Ограничаване на опасни зони в скъпи машинни системи за пълна защита - дори и на места, които не се видими.

Доказан в различни приложения - отново и отново

Опасни зони, защита на мястото на работа и достъпа сейфти лазерния скенер ROTOSCAN RS4 може да се използва ефективно и гъвкаво във всяка област на защита на персонала.
С неговите превключващи двойки полета, комбинации от защити и предупреждения и свободно конфигурируеми и индивидуални структури на тези полета сейфти лазерният скенер може да бъде универсално адаптиран към вашите системи и съответните задачи. Стационарни и мобилни системи могат оптимално да бъдат контролирани с разнообразни параметри на работа и затова гарантират защита във всяка ситуация. Сейфти скенерът също така изпълнява и други задачи за измерване с цел контрол на продукцията или на транспортния процес.

 

 

« Назад към Лазерни скенери