Компоненти за безопасно управление

Топ система- от релето до контролера

Със MSI релета и контролери за машинна безопасност, оптоелектричните сейфти сензори, сейфти сензорите за близост, сейфти превключвателите и сейфти командните устройства за безопасност могат да бъдат вградени оптимално в сейфти веригата на машинното управление. Устройствата идеално отговарят на изискванията за компактни размери, висока надеждност и дълъг живот благодарение на механичния и електрически дизайн. По този начин те улесняват икономичното внедряване във вашите машини и системи. С всички релета комбинацията от иновативни технологии за свързване, компактна конструкция, както и добре структуриран дизайн на корпуса води до просто изпълнение на приложения за безопасност. Нашите компактни MSI релета функционират като устройства за мониторинг и интеграция на вашите сейфти превключватели, командните устройства за авариен стоп, оперативен контрол с две ръце, светлинни завеси и бариери с един и повече лъча.  В допълнение те правят възможни функциите: старт / рестарт блокировката (RES) и контакторен мониторинг (EDM). За малки до средно големи машини, компактните устройства за  контрол на безопасността се използват все по-често за мониторинг на веригата на безопасността. Със своите просто стартиране, гъвкави опции за конфигуриране и широка бордова  функционалност, MSI 100 и MSI 200 програмируемите  контролери за безопасност предлагат оптимално решение на системата.

Напълно програмирани за безопасност

Базирани на MSIsafesoft софтуер за програмиране, MSI 100 и MSI 200 сейфти контролерите улесняват  ефективното внедряане, комуникация и координация на сейфти сензорите на машината чрез използването на функционални модули и логически блокове. Характерно предимство за всички приложения е лесното разширение чрез сейфти I/O модули и  чрез комуникационни модули за интегриране.  

MSI 100 -Самостоятелен базов модул

В автоматизираните системи  сензорите и задвижките си взаимодействат функционално. Необходимата координация се осъществява от MSI100 - програмируем сейфти контролер като самостоятелен базов модул. Контролерът изпълнява наблюдение и контрол върху всички сейфти функции - например - на аварийните стопове,предпазните врати, както и върху функцията на сейфти светлинните завеси и защитни фотоелектрични сензори в машини и системи. Негова отличителна черта е изключително компактния, спестяващ място дизайн: с обща ширина от само 67.5 mm устройството разполага с 20 сейфти входа и 4 сейфти изхода. Допълнителни тест-импулсни и наземни превключващи изходи увеличават защитната функция на веригата. Достъпът до всички данни от диагностиката се осъществява от изходните сигнали на устройството.

Функции:
 • Свободно конфигурируем сейфти базов модул;
 • Мониторинг на всички сейфти функции в машините и системите;
 • Трансфер на данни от диагностиката до контролера посредством MSI-FB модули (опция);
 • Избор на свързваща технология: винтови клеми или ….клеми ; и двата типап могат да се изключат и да се взаимозаменят при желание.

MSI 200 - Модулно разширяем базов модул

За разлика от MSI100, който е самостоятелен базов модул, сейфти контролерът MSI200 спомага за свързването на разширителни модули.   С него броят на входовете и изходите моде да бъде увеличен значително чрез употребата на MSI-EM разширителни модули. Както и при MSI100  и при МSI200 може да бъде свързан МSI FB модула за пренос на данните от диагностиката към контролера. 

Функции:

Като при МSI100, но и следните допълнителни функции:

 • Могат да бъдат свързани до 10  MSI-EM-IO сейфти I/O разширителни модули, т.е могат да бъдат реализирани до 140 входа или 100 входа и 44 изхода;
 • Удобно и бързо разширение или модулна замяна на компоненти чрез системата TBUS DIN rail.

Универсалните устройства MSI-SR4

С техните до три сейфти превключващи изходи (OSSDs), изходни сигнали и много кратко време за реакция от само 10ms те са подходящо решение за защита на ръце и пръсти. Поради кртакото си време за отговор те реализират по-малки разстояния между оптичните сейфти сензори а това води и до намаляване на разходите. Цялата важна информация е показана чрез 4 LED лампи,намиращи се в предната част на корпуса. Устройството може лесно да бъде монтирано и свързано

MSI-SR5

Също само 22.5 mm широк, толкова бърз и  и подходящ за две опто-електронни защитни устройства или превключватели за безопасност, MSI-SR5 предлага оптимална интеграция. Цялата важна информация е показана чрез 4 LED лампи,намиращи се в предната част на корпуса. Устройството може лесно да бъде монтирано и свързано.

 • Две сейфти входящи вериги;
 • Много кратко време за отговор;
 • Контролиран reset бутон;
 • Безпотенциани, сейфти ориентирани превключващи входове;
 • LED дисплей: K1, K2, захранващо напрежение, старт/рестарт.

MSI-RM2 - Икономичното реле

Релето MSI-RM2 е достъпeн релеен модул за конвертиране на електронни изключващи сигнали от сейфти датчици във безпотенциални, контактно-базирани сигнали.  При използване на оптични сейфти сензори (AOPDs) с вграден контактор-мониторинг неговото поведение превключване се следи чрез функцията EDM на сейфти сензора. По този начин, е възможно да се откаже допълнителен електронен мониторинг в самото реле , което води до изключително икономични и компактни решения за безопасност.

Пригодимото реле MSI-DT

MSI-DT е сейфти реле, което с своята способност за регулируемото отлагане във времето може да се използва за мониторинг на аварийни стопове и защитни врати, както и за  мониторинг на сензори  и в сейфти вериги  в съответствие с DIN EN 60204-1/VDE 0113-1.

MSI-T, MSI-MC300 - професионалистът в мониторинга за най-висше ниво на машинна сигурност

MSI-T e сейфти устройство за мониторинг за периодично тестване на „подлежащи на тест“ оптоелектронни устройства.Към него могат да бъдат свързани до 6 сензора  с един лъч тип 2  чрез серийна връзка. В допълнение към тях към релето могат да се свържат и тип 2 устройства с няколко лъча:

 • Непрекъснат, цикличен тест на всеки 2 секунди без прекъсване на процеса на работа на машината по време на теста;
 • 2 сейфти релейни изхода за вътрешен мониторинг;
 • До 6 сезора на Leuze тип 2 могат да се свържат във вериг;
 • LED индикатори за за всички важни функции и работни състояния;
 • Със STOP 1 функция.

Магнитното реле MSI-MC300

Сейфти релето MSI-MC300 се използва за оценка на магнитно кодирани сензори и тяхното интегриране във вериги до категория 4 и ниво PLе в съответствие с EN ISO 13849-1.   Отварянето на защитните устройства задейства команда авариен стоп.  При защитни устройства, които са достъпни от задната страна  бутонът за нулиране може да бъде свързан към релетата MSI-MC3x  за ръчен старт.

 • Компактен дизйн;
 • Всички магнитно-кодирани датчици на Leuze ( 1NC/1NO и 2NO) могат да бъдат свързани;
 • Автоматичен режим или старт/рестарт блокировка.

 

« Назад към Машинна сигурност