Енергиен мениджмънт

Системите за управление са модерни инструменти за корпоративно управление, които позволяват на предприятията да управляват важни бизнес райони. Има стандарти и сертификати за различните области, за да документират прилагането на системи за управление в рамките на компанията или извън нея. Най-известните са: управление на качеството в съответствие с ISO 9001, управлението на околната среда в съответствие с ISO 14001 и за управление на енергията в съответствие с DIN EN ISO 50001.

Съзнателното използване на енергия във всички области на живота става все по-важно. Опазването на околната среда е само един от аспектите. В действителност с трайното повишаване на енергийната цена е по-скоро въпрос на намиране на подходящи мерки бизнесът да разкрие и приложи потенциални икономии в потреблението на енергия. Това е мястото, където влиза в сила VIPA Green Solution, който може да се адаптира точно къмизискванията и нуждите на клиентите с помощта на индивидуално избираеми модули,.

С VIPA Green Solution получавате лесна и надеждна система за управление на енергията, заедно с контролни компоненти от един-единствен източник. Консултации и решения за прилагане формират обхвата на нашата услуга. С Green Solutionние Ви предлагаме всички инструменти, които са необходими за енергиен одит и сертифициране в съответствие с DIN EN ISO 50001 или DIN EN 16247-1. Всички мерки в рамките на управлението на енергия ще доведат до намаляване на разходите за енергия и значително подобрение на енергийниябаланс.

« Назад към Решения