FDDWorX

Прогнозиране, откриване и диагностика на грешки на всяко оборудване или обект

FDDWorX ™ е диагностично решение за техника, което открива грешки и прави диагностики (FDD). Този инструмент анализира цялата налична информация, за да се открият и прогнозират повреди в оборудването. Той включва алгоритми, които показват вероятността от грешки, и консултира операторите и персонала по поддръжката за действия за предотвратяване на откази на оборудване или прекомерна употреба на енергия.

При възникване на откази на оборудване съвременни софтуерни технологии анализират настоящата и предходната информация заедно със симптомите или причините довели от спирането на оборудването. След това софтуерът изпълнява вероятностни алгоритми и осигурява ръководство на потребителя със списък на причини довели от отказа, сортирани по вероятност. Този процес намалява средното време за диагностика и ремонт, престоите на оборудването и общите разходи за поддръжка.

Уеб-базирания Workbench предлага на потребителите на FDDWorX лесен процес за настройка и разположение чрез най-популярните BAS, SCADA, PLC, DAQ и други системи, използвани за наблюдение на оборудване. Обширна библиотека от стандартни ОВК модели и модели за диагностика на технологичното оборудване улеснява настройката и конфигурацията, а редакторът позволява лесна персонализация и добавяне на ново оборудване за диагностика.

« Назад към GENESIS64