Facility AnalytiX

Предсказващ софтуер за управление на съоръжения

Facility AnalytiX е софтуерно решение на ICONICS за цялостна, непрекъсната експлоатация, базирано FDD WorkX, което значително намалява разходите и подобрява оперативната ефективност. Тя включва потребителски адаптивни правила за грешки, за да се оцени вероятността от повреда на оборудването, и съветва персонала за незабавни превантивни действия, преди да се появят грешки, а също и подобряване на безопасността и оптимизиране на енергийните разходи.

При възникване на откази на оборудване, съвременни софтуерни технологии анализират настоящата и предходната информация, заедно със симптомите или причините довели от спирането на оборудването. След това софтуерът изпълнява вероятностни алгоритми и осигурява ръководство на потребителя със списък на причини, довели от отказа, сортирани по вероятност. Този процес намалява средното време за диагностика и ремонт, престоите на оборудването и общите разходи за поддръжка.

Уеб-базирания Workbench предлага на потребителите на Facility AnalytiX лесен процес за настройка и разположение чрез най-популярните BAS, SCADA, PLC, DAQ и други системи, използвани за наблюдение на оборудване. Обширна библиотека от стандартни ОВК модели и модели за диагностика на технологичното оборудване.

« Назад към Анализ Решения