Energy AnalytiX

Софтуер за Енергиен Мениджмънт

В днешната конкурентна глобална икономика, с покачващите се цени на енергията и повишаване на изискванията за околната среда, способността бързо да се анализират и контролират оперативните разходи е от голямо значение. Всеки търси начини за намаляване на разходите за енергия, намаляване на потреблението и свеждане до минимум на въглеродните емисии и въздействието върху околната среда. Energy AnalytiX е система за енергиен мониторинг, енергиен анализ и управление на енергията (EMS), която предоставя богата визуализация в реално време независимо от използвания браузър. Тя е насочена към всяко приложение от една сграда до целия кампус или предприятие. Създаване на защитна стена, сигурни персонализиращи се енергийни табла,енергийни доклади, анализи за наблюдение на енергийното потребление. Управителите на обекта, строителни инженери или на персонала по поддръжката могат бързо и интуитивно да навигират и откриват възможности за подобрение.

Energy AnalytiX събира данни от различни измервателни уреди чрез универсалната свързаност на ICONICS, което позволява да се придобие информация за електрическа енергия, газ, мазут, пара, студена вода или други параметри през всяка налична мрежа. Чрез уеб услуги и протоколи IEC Energy AnalitiX е в състояние да се свързва към интелигентна мрежа за придобиване на допълнителна информация. Решението за енергиен мениджмънт архивира и записва данни за потреблението в дългосрочен план, което му позволява непрекъснато  да анализира  и сравнява данни.

« Назад към Анализ Решения