EarthWorX

Предоставя възможност за визуализация на обекти, отдалечени на големи разстояния един от друг

EarthWorX ™ осигурява визуализация в реално време на широко разпръснати обекти като заводи, съоръжения, петролни полета и много други. Уникалната технология на ICONICS SmartPin ™ дава възможност за новаторски подход за бързо наблюдение на алармени условия и състояния на всяко място по света. За секунди обектът може да бъде идентифициран и локализиран чрез интеграцията на Esri Maps, Bing Maps или Google Maps.

« Назад към GENESIS64