DeviceGateway

DeviceGateway е устройство за събиране на информация от заводите/фабриките и портал от към IoT функции. То спомага създаването на IoT система за кратко време.Конфигурира се лесно посредством web browser.

Отличава се със следните основни функции:

1. Комуникация с индустриална техника: поддържа  150 устройствa

2. IoT kомуникация: Вградени сървъри OPCUA и ECHONET Lite, клиенти MQTT, HTTP(S), SQL, FTP и AWS Kinesis, и агент HULFT IoT.

3.Поддържани облачни системи: Amazon Web Servises, Microsoft Azure, ANYSENCE, IBM Bluemix 

« Назад към Takebishi