DataWorX32

Приложение за събиране и обработване на данни

Действайки като мост между различните OPC сървъри, DataWorX32 осигурява различни канали за OPC данни. След веднъж установени множество входно/изходни канали, с DataWorX ™ 32 ще превключвате между първичен компютър и резервен компютър в мрежата. Ако първичния компютър спре да работи поради някаква причина DataWorx32 автоматично ще превключи на  втория компютър.

DataWorX32 е добавка към GENESIS32 (или на всяка друга трета страна OPC базирана система), предоставяща патент на ключова технология в четири ключови области:

  • OPC Server to OPC Server Data Bridging;
  • OPC-Based Redundancy;
  • OPC Data Aggregation;
  • Secure, and Patented, OPC Tunneling.
« Назад към GENESIS32