Бар код системи BPS 8/34/37

Бар код позициониращи системи BPS 8, BPS 34/37

Иновации, които ви тласкат напред
     
Гъвкава, толерантна и прецизна до милиметър LEUZE баркод позиционираща система

Без значение дали системите се движат автоматично, при всички положения е необходимо единично да се определи тяхната съответна позиция. В допълнение към механичните измерващи сензори , оптичните методи много добре подхощдат за определяне на позиция, тъй като те могат да бъдат използвани и да определят позиция без механично износване и приплъзване.
 
В сравнение с обичайните техники на оптично мерене уникалната Leuze баркод позиционираща система е в състояние да измери позиция с точност до мм и без необходимост от референтни точки. Като резултат тя е в състояние да предостави уникална стойност на позициониране по всяко време. С доста гъвкавата си и износоустойчива баркод лента, системата без никакви проблеми може да бъде изпозлвана в системи с криви и отклонения ( guide tolerances). И това е на дължини до 10 000м.

Нашите системи се използват преди всичко за определяне на позиция и позициониране! Практическите приложения съществуват в широк обхват от индустрии и области.

  • Телферни линии
  • Устросйтва за автоматично складиране и повдигателни съоръжения
  • Кранови системи
  • Машини за прехвърляне
  • Асансьори

С LEUZE BPS  сте винаги една крачка напред!


С уникалната продуктова фамилия баркод позициониращи системи на Leuze се убеждаваме в множество предимства, които не съвпадат с други подобни решения.

Лазерът сканира 3 баркода едновременно и като резултат е в състояние да определи позицията с точност до мм. Широкият диапазон на четене прави определянето на точната позиция възможно дори в случай на замърсена лента.
С гъвкавите разстояния на системата за четене е възможно също така да се преодолеят ( прескочат) механичните отклонения.
Сериите 34 и 37 са приспособени за едновременно измерване на позиция и скорост и по този начин са също така удобни за управление на задачи в решения за автоматизацията.
Уникалното етикетиране на баркод лентата позволява на системата да бъде отново върната към работата си без никакъв проблем дори след кратко прекъсване на захранването, без нужда от използване на  референтна точка.
Leuze бракод лентата е доста устойчива, много гъвкава и благодарение на самозалепващия си гръб може лесно да бъде интегрирана във вашата поточна механична система. Може лесно да пасне както във вертикални така и в хоризонтални криви , като по този начин надеждно предпазва съоръженията от възможни проблеми и възпроизяодими измервания във всяка точка на системата с точност до милиметър.

КАК РАБОТИ БАРКОД ПОЗИЦИОНИРАЩАТА СИСТЕМА НА LEUZE ELECTRONIC?

Посредством видимата червена лазерна светлина информацията постъпила в баркод лентата е прочетена от баркод четеца и предадена на управлението. По този начин червената глава винаги сканира поне три баркода в рамките на фиксиран ъгъл и може по този начин да определи позицията с точност до милиметър.

Определянето на позицията може основно да бъде представено в три стъпки:

Стъпка 1 – Прочитане на кода върху баркод лентата
Стъпка 2 – Определяне на позицията на кода прочетен в лазерната греда ( laser beam)
Стъпка 3 – Стойността на определената позиция може е с точност до милиметър от информацията за кода и позицията на кода.


ПРЕЦИЗНОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ Е ЛЕСНО!
LEUZE ELECTRONIC BPS 8

Нашата BPS8 – бар код позиционираща система е убедителна с простия си механичен монтаж и стандартна връзка чрез M12 конектор. Това заедно с опцията на използването на RS 232 и RS485 интерфейсите прави внедряването на системата във Вашата системна архитектура много лесен процес. По-нататък BPS 8 e налична също така с изход, разположен на  предната греда или с отразително огледало.

 

Професионалисти в сложните задачи на позиционирането! 
Leuze Electronic BPS 34/37

BPS 34 (с Profibus интерфейс) и BPS 37 ( с SSI интерфейс ) позициониращи системи се изпозлват,  където системите имат сложни изисквания в областта на конфигурирането, скоростното измерване и траверсната скорост. В допълнение са и опционалните оптични нагряващи съоръжения позволяват употребата на устройствата дори ако температурата стигне точка на замръзване.

Следващият основен елемент на баркод позициониращата система е баркод лентата. Тя е направена да принтира уникални UV- устойчиви баркоди на равни ( регулярни ) интервали на крайно устойчива и доста гъвкава самозалепваща се пластмасова лента. Позиционната стойност е също така принтирана на равен ( гладък) текст за да опрости работата. Тази лента която може да е с дължина до 10000 м може лесно да бъде прикепена към ( travel path) и пасва добре както на хоризонтални , така и на вертикални криви. Ако лентата бъде замърсена по някакъв повод подходящ възстановяващ кит ( комплект) може да бъде свален от интернет. Чрез внедряването на т.нар маркиращи етикети в баркод лентата баркод четецът може също да контролира специфични функции , такива като промени в скоростта или движения на конвейера.

ИКОНОМИЧНА ЗА МОНТАЖ, ТЕХНОЛОГИЧНО УНИКАЛНА, ПРАКТИЧЕСКИ НАДЕЖДНА!

Leuze баркод позициониращата система вече се е доказала в многобройни приложения, където е станала убедителна благодарение на технологичните си предимства и високата си надеждност.

  • Като съпровождаща система за позициониране на асансьори;
  • За позициониране по  X – и Y- оси във високостелажни автоматични устросйтва и повдигащи съоръжения, или конвейерни и складиращи технологии;
  • За определяне на позицията на skillet системите и side tracking skates в автомобилната индустрия;
  • за определяне на позицията на телферовите линии в автомобилната индустрия;
  • за определяне на позицията на крановете.

 

« Назад към Сензори за позициониране