Бар код четци BCL 21 / 22

Баркод четци от серията BCL 20 - гъвкав четец за разнообразни приложения

Еталон за гъвкавост

Дали като линейни скенери за кодове с висока плътност за анализ в автоматизацията, с растерна оптика в интралогистиката, или за инспекция за индустриални или печатни продукти -компактните баркод скенери от серията BCL20 убеждават със своята висока степен на гъвкавост и надеждност във всички области. Богатият избор на оптиката също позволява използването на  скенерите в трудни области за инсталация и многобройни приложения- като елемент от мрежата или като самостоятелно решение.Освен това серията BCL20 убеждава и с перфектните си възможности за четене благодарение на автоматичната адаптация на приемника към задачата за четене при всяко сканиране. При разширено поле на  четене като това на бар код четец с фокусираща функция е на разположение новият BCL 20S B  за кодове с висока резолюция.

Посредством прости online команди е възможно задаването на задача без познаване на кодовете.Компютърно базирания инструмент BCL Config tool може да се използва за целия обем функции е на разположение за всеки баркод скенер. Връзката с  индустриални или Ethernet -базирани мрежи се осъществява директно чрез нашите MA200i модулни интерфейсни единици.

Универсално приложение - бърза интеграция - лесна експлоатация

Предимствата на баркод скенерите от серията BCL20 са:

  • Разнообразни оптични модели: модели с фронтално или странично излъчване на светлинния лъч спомагат за оптимално използване на пространството за инсталация. В зависимост от кодовото разпределение линейни или растерни скенери предлагат оптимална способност за четене;
  • Висок честота на сканиране до 1000 скан/сек: Значително увеличение на надеждостта на четене благодарение на многобройно декодиране на кодовете, дори и при бързо протичащи процеси;
  • Голяма дълбочина на полето и широк ъгъл на отваряне: Висока способност за четене на кодове с тънка линия от 150 µm улеснява фронтално или странично четене на материала;
  • Интегрирана мрежа- до 31 скенера могат да бъдат свързани в собствената мрежа за сканиране с минимална работа по инсталация,  и при желание могат да бъдат интегрирани по gateway към съответното ниво или директно към хоста;
  • Лесна експлоатация: Чрез набора от online команди като автоматична конфигурация скенерът може да бъде настроен оптимално, дори и без познаване на кода;
  • Лесна конфигурация: Компютърно базирания конфигурационен софтуер за всички бар код скенери на Leuze улеснява настройването и директната комуникация със скенера посредством графична конфигурация;
  • Сини лазерни диоди с разширено поле на четене без настройване на фокуса за кодове с висока резолюция и оптимизирана оптика с лъскави и цилиндрични обекти.

 

« Назад към Стационарни бар код четци