Alarm Analytics

Управление на аларми, отчети и анализи

Alarm Analytics осигурява поглед в алармена честота, статистика, потребителски потвърждения, приоритетни дистрибуции и скрити корелации. Персоналът е в състояние да визуализира, анализира, и управлява информацията за аларма. Правилните анализи на аларми и събития в даден завод разкриват значителни възможности за подобряване на текущите операции и смекчаване на необичайни ситуации. Alarm Analytics улавя и анализира информацията от всичките аларми и събития, за да установи възникнали проблеми. Този модул също записва, анализира и иницилизира промени в процеса, които дават значително отклонение в работата на цялата система.

« Назад към Анализ Решения